KJ 005 - TUHAN ALLAH NAMAMU

5. TUHAN ALLAH, NAMAMU do = f ( 3 ketuk ) Ayat 1 Tuhan Allah namaMu kami puji dan masyhurkan Isi dunia sujud di hadapanMu ya Tuhan! Bala sorga menyembah Dikau khalik semesta! Ayat 2 Kerubim dan serafim, memuliakan yang Tersuci Para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih G'reja yang kudus, esa KepadaMu menyembah Ayat 3 Bapa agung dan kudus, maha murah dan rahmani Putra tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati Langit - bumi Mu penuh kemuliaan namaMu Ayat 4 Kristus, Raja mulia, Putra Bapa yang abadi, Kau tebus manusia oleh kurbanMu di salib. Kuasa maut menyerah, sorga pun terbukalah! Ayat 5 TakhtaMu kekal teguh pada sisi kanan Bapa; dalam penghakimanMu, tolong umatMu yang papa: diri kami yang lemah dalam Dikau s'lamatlah! Ayat 6 Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan, kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu. Ayat 7 Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini; dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih. Kau Harapan umatMu : kasihMu kekal teguh!